Legitimerad psykoterapeut med                   KBT  inriktning i Västerås

Kontakta RC Samtalsforum

Välkommen till RC Samtalsforum

- Regina Calnaris

                                         Hos RC Samtalsforum kan Du få det terapeutiska stöd Du behöver.                                            Varma tillmötesgående samtal med en utbildad psykoterapeut.

Om mig

Min grundutbildning är beteendevetare med en fil.mag. i psykologi, därefter vidareutbildade jag mig till leg. psykoterapeut vid Uppsala Universitet.

Kontakta RC Samtalsforum

Vad kan jag hjälpa dig med?

              Social ångest eller fobier? Depression/nedstämdhet? Plågas Du                     av oro/GAD eller har panikångest? Hälsoångest? Mår Du dåligt av                 stress och/eller har sömnproblem? Tandvårdsrädsla? Sorg?     

              Dålig självkänsla? Perfektionism? 

              Vill du bara prata med någon om dina problem?

              Hos RC Samtalsforum kan Du få hjälp med detta av en                                     psykoterapeut, legitimerad av Socialstyrelsen.


               RC Samtalsforum har Vårdavtal med region Västmanland och                        landstinget Sörmland för behandling av extrem tandvårdsrädsla.

Kontakta RC Samtalsforum