Psykoterapi & KBT-terapi i Västerås

- Regina Calnaris

Hos RC Samtalsforum kan Du få det terapeutiska stöd Du behöver. KBT står för Kognitiv Beteendeterapi och är en form av terapi som ligger till grunden för behandlingarna hos RC Samtalsforum.

KBT | RC Samtalsforum

Hur KBT kan hjälpa Dig

Syftet med KBT är att förändra tankar, känslor och beteenden som oftast är orsaken till problemet. Det är en strukturerad och målinriktad behandling som går att utvärdera. Vi sätter upp kort – och långsiktiga mål som är viktiga för Dig och arbetar sedan tillsammans för att Du ska kunna uppnå målen. Vi fokuserar på problem som besvärar Dig i nuet mer än på det förflutna. KBT har ett starkt forskningsstöd och kan användas inom många områden. Behandlingstiden är dessutom kortare än för många andra psykoterapi inriktningar. Mellan våra sessioner kommer Du att få hemuppgifter att utföra som är anpassade efter Din problematik, i syfte att i verkligheten pröva och öva det som Du har problem med, vilket kommer att hjälpa Dig i Din utveckling. Hemuppgifterna gör att behandlingstiden förkortas.

Du kan förvänta dig att få hjälp på olika nivåer - med kunskap, självreflektion och verktyg för både förändring och acceptans.

Psykoterapi och stödsamtal | RC Samtalsforum

Psykoterapi och stödsamtal

Det första besöket är ett bedömningssamtal. Efter det samtalet bestämmer vi om vi skall gå vidare, kartlägga ditt problem, ditt mål och det som du vill ha hjälp med under samtalskontakten.

Du är även välkommen att komma bara för ett stödsamtal.


Vad kan jag hjälpa Dig med?

  • Oro/ångest, GAD och panikattacker
  • Nedstämdhet/depression
  • Rädsla/fobier
  • Sömnproblem
  • Stress
  • Dåligt självförtroende/ självkänsla
  • Perfektionism
  • Tandvårdsrädsla
  • Tvångstankar/OCD

Du är inte ensam. Hos RC Samtalsforum kan Du få hjälp med detta av en psykoterapeut, legitimerad av Socialstyrelsen

Föreläsningar | RC Samtalsforum

Föreläsningar

RC Samtalsforum erbjuder föreläsningar om KBT och livsstilsförändringar. För Dig som jobbar inom tandvården erbjuds en föreläsning om specifik användning av KBT vid behandling av tandvårdsrädsla.

Sekretess och tystnadsplikt

Tystnadsplikt är givetvis en självklarhet. Alla uppgifter om Dina personliga förhållanden är sekretesskyddade och lämnas bara ut om Du ger ditt medgivande. Det viktigaste är att Du ska kunna känna Dig bekväm med att kunna öppna Dig i en trygg och säker miljö.

KBT i Sverige

Det finns ca 6000 legitimerade psykoterapeuter i Sverige. 3 % är utbildade inom KBT. Många är organiserade i Beteendeterapeutiska Föreningen där Du kan lära dig mer om KBT.